Otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę, a prace wyburzeniowe i ziemne zostały rozpoczęte.